CreateElseRule

Rule.CreateElseRule method

Herhangi bir filtre kuralıyla eşleşmediğinde, özelliğe bir sembolleştirici uygulayan yeni kural oluşturur.

public static Rule CreateElseRule(VectorSymbolizer symbolizer)
Parametre Tip Tanım
symbolizer VectorSymbolizer Uygulanacak simgeleştirici.

Geri dönüş değeri

Yeni Kural nesnesi.

Ayrıca bakınız