CreateFilterRule

Rule.CreateFilterRule method

Filtreden her geçtiğinde özelliğe bir sembolleştirici uygulayan yeni kural oluşturur.

public static Rule CreateFilterRule(Func<Feature, bool> filter, VectorSymbolizer symbolizer)
Parametre Tip Tanım
filter Func`2 Sembolleştiricinin ne zaman kullanılması gerektiğini belirler.
symbolizer VectorSymbolizer Uygulanacak simgeleştirici.

Geri dönüş değeri

Yeni Kural nesnesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Filtre (şimdiki değeri)null.

Ayrıca bakınız