Filter

Rule.Filter property

“Filtre kuralı"nın, özelliğe sembolleştirici uygulayıp uygulamayacağını belirler. Dönersetrue sembolleştirici kullanılır; aksi takdirde özellik atlanır.

public Func<Feature, bool> Filter { get; }

Ayrıca bakınız