IsElseRule

Rule.IsElseRule property

Bu kuralın “else-rule” olup olmadığını gösteren bir değer alır.

public bool IsElseRule { get; }

Notlar

“Başka kuralı”, özellik herhangi bir filtre kuralıyla eşleşmiyorsa bir özelliğe sembolleştirici uygular.

Ayrıca bakınız