IsFilterRule

Rule.IsFilterRule property

Bu kuralın “filtre kuralı” olup olmadığını gösteren bir değer alır.

public bool IsFilterRule { get; }

Notlar

“filtre kuralı”, aşağıdaki durumlarda bir özelliğe sembolleştirici uygular:Filter İadelertrue özellik için.

Ayrıca bakınız