RuleBasedSymbolizer

RuleBasedSymbolizer class

Kullanıcı tanımlı kurallara göre özellik geometrilerine bir sembolleştirici uygular.

public class RuleBasedSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<Rule>

yapıcılar

İsim Tanım
RuleBasedSymbolizer() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Kural sayısını alır.
Item { get; } Belirtilen dizindeki kuralı alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(Rule) Bir kural ekler.
Add(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer) Yeni eklerRule .
AddElseRule(VectorSymbolizer) Herhangi bir filtreleme kuralıyla eşleşmeyen özelliklere uygulanacak bir sembolleştirici ekler.
GetEnumerator() Kurallar aracılığıyla yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız