Class RuleBasedSymbolizer

RuleBasedSymbolizer class

Kullanıcı tanımlı kurallara göre özellik geometrilerine bir sembolleştirici uygular.

public class RuleBasedSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<Rule>

yapıcılar

İsimTanım
RuleBasedSymbolizer()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Kural sayısını alır.
Item { get; }Belirtilen dizindeki kuralı alır.

yöntemler

İsimTanım
Add(Rule)Bir kural ekler.
Add(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer)Yeni eklerRule .
AddElseRule(VectorSymbolizer)Herhangi bir filtreleme kuralına uymayan özelliklere uygulanacak bir simgeleyici ekler.
GetEnumerator()Kurallar arasında yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız