VectorSymbolizer

VectorSymbolizer class

Vektör özelliklerini oluşturan sembolleştiriciler için soyut kök sınıf.

public abstract class VectorSymbolizer

Özellikleri

İsim Tanım
static Null { get; } NullVectorSymbolizer hiçbir şey çizmez ve uygulandığı bir geometrinin oluşturulmasını etkin bir şekilde atlar.

Ayrıca bakınız