Class VectorSymbolizer

VectorSymbolizer class

Vektör özelliklerini oluşturan semboller için soyut kök sınıf.

public abstract class VectorSymbolizer

Özellikleri

İsimTanım
static Null { get; }NullVectorSymbolizer hiçbir şey çizmez ve uygulandığı bir geometrinin oluşturulmasını etkili bir şekilde atlar.

Ayrıca bakınız