Aspose.Gis.Rendering

Aspose.Gis.Rendering ad alanı, haritaların oluşturulması için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Map Harita, birbirinin üzerinde oluşturulabilen bir katmanlar topluluğudur.Renderer .
MapLayer AHarita Katmanı içindeki katmanlar için bir temel sınıftır.Map.
RasterMapLayer İçeride bir katmanMap bir raster katman verisini temsil eder.
RasterMapResampling Bu sınıf, bir harita oluşturulurken bir tarama katmanının nasıl yeniden örnekleneceğini açıklar.
Renderer Oluşturucular için bir temel sınıf.
Renderers Desteklenen tüm biçimler için oluşturucular.
VectorMapLayer İçeride bir katmanMap bu bir vektör katmanı verisini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
CapStyle Çizgilerin uçlarında nasıl oluşturulacağını belirtir.
FillStyle Bir doldurma deseni belirtir.
LineJoin Çizgi parçalarının kesişim noktalarında çizgilerin nasıl oluşturulacağını belirler.
StrokeStyle Bir kontur stili belirtir.
Unit Bir ölçü birimi.