Map.Item

Map indexer

Katmanı belirtilen dizinde alır.

public MapLayer this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Alınacak katmanın dizini.

Geri dönüş değeri

Belirtilen dizindeki katman.

istisnalar

istisna şart
ArgumentOutOfRangeException Dizin aralığın dışında.

Ayrıca bakınız