Map.SpatialReferenceSystem

Map.SpatialReferenceSystem property

SpatialReferenceSystem haritanın.

public SpatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem { get; set; }

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionbağımsız değişkennull.
ArgumentExceptionDeğer değilProjected veyaGeographic .

Ayrıca bakınız