Class MapLayer

MapLayer class

AHarita Katmanı içindeki katmanlar için bir temel sınıftır.Map.

public abstract class MapLayer : IDisposable

Özellikleri

İsim Tanım
Opacity { get; set; } Katmanın opaklığı.

yöntemler

İsim Tanım
abstract Dispose() Kaynakları bertaraf eder.

Ayrıca bakınız