Class MapLayer

MapLayer class

AHarita Katmanı içindeki katmanlar için bir temel sınıftır.Map.

public abstract class MapLayer : IDisposable

Özellikleri

İsimTanım
Opacity { get; set; }Katmanın opaklığı.

yöntemler

İsimTanım
abstract Dispose()Kaynakları bertaraf eder.

Ayrıca bakınız