Class RasterMapLayer

RasterMapLayer class

İçinde bir katmanMap bu bir tarama katmanı verisini temsil eder.

public class RasterMapLayer : MapLayer

yapıcılar

İsimTanım
RasterMapLayer(RasterLayer, RasterColorizer, bool)Yeni örnek oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Colorizer { get; set; }Raster hücrelerini işlemek için kullanılacak renklendirici.
Opacity { get; set; }Katmanın opaklığı.
Resampling { get; set; }Bir haritadaki katmanın çarpıtma seçeneklerini belirtir.

yöntemler

İsimTanım
override Dispose()Kaynakları bertaraf eder.

Ayrıca bakınız