Class RasterMapResampling

RasterMapResampling class

Bu sınıf, bir haritayı işlerken tarama katmanının nasıl yeniden örnekleneceğini açıklar.

public class RasterMapResampling

yapıcılar

İsim Tanım
RasterMapResampling() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Bir haritadaki raster yüksekliğini piksel ve sütun cinsinden belirtir. Değer 0 olarak ayarlanırsa, yükseklik otomatik olarak hesaplanır. Varsayılan değer “0"dır.
Width { get; set; } Bir haritadaki raster genişliğini piksel ve sütun cinsinden belirtir. Değer 0 olarak ayarlanırsa, genişlik otomatik olarak hesaplanır. Varsayılan değer “0"dır.

Ayrıca bakınız