Class Renderers

Renderers class

Desteklenen tüm biçimler için oluşturucular.

public static class Renderers

Özellikleri

İsimTanım
static Bmp { get; }BMP biçiminde işleyen bir oluşturucu.
static Jpeg { get; }JPEG biçiminde işleyen bir oluşturucu.
static Png { get; }PNG biçiminde işleyen bir oluşturucu.
static Svg { get; }SVG biçiminde işleyen bir oluşturucu.

Ayrıca bakınız