Enum StrokeStyle

StrokeStyle enumeration

Bir kontur stili belirtir.

public enum StrokeStyle

değerler

İsimDeğerTanım
Solid0Düz bir çizgi belirtir.
None1Çizgi çizilmemesi gerektiğini belirtir.
Dash2Bir kesik çizgi belirtir.
Dot3Noktalı bir çizgi belirtir.
DashDot4Alternatif noktaları ve tireleri belirtir.
DashDotDot5Bir tire-nokta-nokta çizgisini belirtir.
Custom6Özel çizgi desen çizgisi.

Ayrıca bakınız