VectorMapLayer.ImportSld

ImportSld(string, SldImportOptions)

Belirtilen yolda bulunan Tarzlı Katman Tanımlayıcı dosyasından stili içe aktarır.

public void ImportSld(string path, SldImportOptions options = null)
ParametreTipTanım
pathStringTarzlı Katman Tanımlayıcı dosyasının yolu.
optionsSldImportOptionsİçe aktarma seçenekleri.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionbağımsız değişkennull.
XmlExceptionXML ayrıştırılırken bir hata oluştu.
FormatExceptionXML’de SLD stili bulunamadı.

Notlar

Bu yöntem,Symbolizer özellik.

Ayrıca bakınız


ImportSld(AbstractPath, SldImportOptions)

Belirtilen yolda bulunan Tarzlı Katman Tanımlayıcı dosyasından stili içe aktarır.

public void ImportSld(AbstractPath path, SldImportOptions options = null)
ParametreTipTanım
pathAbstractPathTarzlı Katman Tanımlayıcı dosyasının yolu.
optionsSldImportOptionsİçe aktarma seçenekleri.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentNullExceptionbağımsız değişkennull.
XmlExceptionXML ayrıştırılırken bir hata oluştu.
FormatExceptionXML’de SLD stili bulunamadı.

Notlar

Bu yöntem,Symbolizer özellik.

Ayrıca bakınız