Enum AttributeDataType

AttributeDataType enumeration

Bir özellik özniteliğinin veri türü.

public enum AttributeDataType

değerler

İsimDeğerTanım
Integer032-bit tamsayı.
Long164-bit tamsayı.
Guid2Genel olarak benzersiz bir tanımlayıcı (GUID).
Boolean3Boole (doğru/yanlış) değeri.
Double4Çift duyarlıklı gerçek sayı.
Date5Tarih değeri.
Time6Zaman değeri.
DateTime7Tarih ve saat değeri.
String8Dizi değeri.

Ayrıca bakınız