DatabaseDriverOptions

DatabaseDriverOptions class

için seçeneklerDatabaseDriver .

public abstract class DatabaseDriverOptions : DriverOptions

Özellikleri

İsim Tanım
CloseLinearRing { get; set; } Kapatılmamış birLinearRing her geometride Varsayılanfalse .
CreateMidpoints { get; set; } Her geometri parçasının ortasına yeni bir nokta eklenip eklenmeyeceğini belirler. Varsayılanfalse .
DeleteNearPoints { get; set; } Her geometrideki yakın noktaların silinip silinmeyeceğini belirler. Varsayılanfalse .
DeleteNearPointsDistance { get; set; } için mesafeyi belirlerDeleteNearPoints . Varsayılan0 .
LinearizationTolerance { get; set; } Eğri geometrilerini doğrusallaştırmak için kullanılacak bir tolerans.
MPrecisionModel { get; set; } APrecisionModel geometriler eklendiğinde M koordinat öğesine uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .
SimplifySegments { get; set; } Her geometride aynı segment üzerinde bulunan noktaların silinip silinmeyeceğini belirler. Varsayılanfalse .
SimplifySegmentsDistance { get; set; } için mesafeyi belirlerSimplifySegments . Varsayılan0 .
SpatialReferenceSystemMode { get; set; } Veritabanı için bilinmeyen geometrilerin SRS’sinin katmana eklendiklerinde nasıl ele alınması gerektiğini belirler. Varsayılan değerThrowException .
ValidateGeometriesOnWrite { get; set; } Katmana eklendiklerinde geometrilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirler. olarak ayarlanırsatrue ,IsValidkatmana eklendiğinde ve doğrulama başarısız olursa her geometrisi için çağrılır (IsValid dır-dirfalse ),GisException atılır.
WritePolygonsAsLines { get; set; } Çokgenin veya çok çokgenin çizgi dizisine dönüştürülmesine izin verilip verilmediğini belirler. Varsayılanfalse .
XYPrecisionModel { get; set; } APrecisionModelgeometriler eklendiğinde X ve Y koordinatlarına uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .
ZPrecisionModel { get; set; } APrecisionModel geometriler eklendiğinde Z koordinat öğesine uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .

Ayrıca bakınız