DatabaseDriverOptions.SpatialReferenceSystemMode

DatabaseDriverOptions.SpatialReferenceSystemMode property

Katmana eklendiklerinde veritabanı için bilinmeyen geometrilerin SRS’sinin nasıl ele alınması gerektiğini belirler. Varsayılan değer:ThrowException .

public SpatialReferenceSystemMode SpatialReferenceSystemMode { get; set; }

Notlar

Bu bir oluşturma seçeneğidir - açılmasını etkilemez.

Ayrıca bakınız