SpatialReferenceSystemMode

DatabaseDriverOptions.SpatialReferenceSystemMode property

Veritabanı için bilinmeyen geometrilerin SRS’sinin katmana eklendiklerinde nasıl ele alınması gerektiğini belirler. Varsayılan değerThrowException .

public SpatialReferenceSystemMode SpatialReferenceSystemMode { get; set; }

Notlar

Bu bir oluşturma seçeneğidir - açmayı etkilemez.

Ayrıca bakınız