DeleteNearPointsDistance

DriverOptions.DeleteNearPointsDistance property

için mesafeyi belirlerDeleteNearPoints . Varsayılan0 .

public double DeleteNearPointsDistance { get; set; }

Notlar

DeleteNearPoints yanlış.

Ayrıca bakınız