MPrecisionModel

DriverOptions.MPrecisionModel property

APrecisionModel geometriler eklendiğinde M koordinat öğesine uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .

public PrecisionModel MPrecisionModel { get; set; }

Ayrıca bakınız