DriverOptions.MPrecisionModel

DriverOptions.MPrecisionModel property

birPrecisionModel geometriler eklendiğinde M koordinatına uygulanacakVectorLayer veya sayfadan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değer:Exact .

public PrecisionModel MPrecisionModel { get; set; }

Ayrıca bakınız