ValidateGeometriesOnWrite

DriverOptions.ValidateGeometriesOnWrite property

Katmana eklendiklerinde geometrilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirler. olarak ayarlanırsatrue ,IsValidkatmana eklendiğinde ve doğrulama başarısız olursa her geometrisi için çağrılır (IsValid dır-dirfalse ),GisException atılır.

public bool ValidateGeometriesOnWrite { get; set; }

Notlar

Bu bir oluşturma seçeneğidir - açmayı etkilemez.

Ayrıca bakınız