DriverOptions.ValidateGeometriesOnWrite

DriverOptions.ValidateGeometriesOnWrite property

Katmana eklendiklerinde geometrilerin doğrulanması gerekip gerekmediğini belirler. Eğer ayarlanırsatrue ,IsValid katmana eklendiğinde ve doğrulama başarısız olursa (IsValid dır-dirfalse ),GisException atılır.

public bool ValidateGeometriesOnWrite { get; set; }

Notlar

Bu bir oluşturma seçeneğidir - açılmasını etkilemez.

Ayrıca bakınız