DriverOptions.XYPrecisionModel

DriverOptions.XYPrecisionModel property

birPrecisionModel geometriler eklendiğinde X ve Y koordinatlarına uygulanacakVectorLayer veya sayfadan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değer:Exact .

public PrecisionModel XYPrecisionModel { get; set; }

Ayrıca bakınız