XYPrecisionModel

DriverOptions.XYPrecisionModel property

APrecisionModelgeometriler eklendiğinde X ve Y koordinatlarına uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .

public PrecisionModel XYPrecisionModel { get; set; }

Ayrıca bakınız