DriverOptions.ZPrecisionModel

DriverOptions.ZPrecisionModel property

birPrecisionModel geometriler eklendiğinde Z koordinatına uygulanacaktır.VectorLayer veya sayfadan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değer:Exact .

public PrecisionModel ZPrecisionModel { get; set; }

Ayrıca bakınız