Class FeatureAttributeCollection

FeatureAttributeCollection class

birFeatureAttributeCollection için hangi özelliklerin kullanılabileceğini tanımlar.Feature .

public sealed class FeatureAttributeCollection : IEnumerable<FeatureAttribute>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bir dosyadaki özelliklerin sayısını alır.Feature .
IsLocked { get; }Bu özellik koleksiyonunun kilitli olup olmadığını gösteren bir değer alır.
Item { get; set; }Şunu alır veya ayarlar:FeatureAttribute belirtilen dizinde.
Item { get; }Şunu alır veya ayarlar:FeatureAttribute belirtilen bir adla.

yöntemler

İsimTanım
Add(FeatureAttribute)Koleksiyona bir öznitelik ekler.
Contains(string)Öznitelik koleksiyonunun belirtilen ada sahip bir öznitelik içerip içermediğini belirler.
GetEnumerator()Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.
IndexOf(string)Özniteliği arar ve sıfır tabanlı dizinini döndürür.
Lock()Daha fazla değişikliği önlemek için bu öznitelik koleksiyonunu kilitler.
Remove(int)Özniteliği koleksiyondan kaldırır.
Remove(string)Özniteliği koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız