FileDriver.CanCreateDatasets

FileDriver.CanCreateDatasets property

Bu sürücünün veri kümeleri oluşturup oluşturamayacağını gösteren bir değer alır.

public abstract bool CanCreateDatasets { get; }

Mülk değeri

true , bu sürücü veri kümeleri oluşturabiliyorsa; aksi takdirde,false .

Ayrıca bakınız