FileDriver.CanCreateLayers

FileDriver.CanCreateLayers property

Bu sürücünün vektör katmanları oluşturup oluşturamayacağını gösteren bir değer alır.

public abstract bool CanCreateLayers { get; }

Mülk değeri

true , eğer bu sürücü vektör katmanları oluşturabiliyorsa; aksi takdirde,false .

Ayrıca bakınız