Class GisException

GisException class

GIS veri işleme sırasında bir hata oluştuğunda atılan istisna.

public class GisException : Exception

yapıcılar

İsimTanım
GisException()Yeni bir örneğini başlatır.GisException sınıf.
GisException(string)Yeni bir örneğini başlatır.GisException sınıf.
GisException(string, Exception)Yeni bir örneğini başlatır.GisException sınıf.

Ayrıca bakınız