Class Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yöntemler

İsimTanım
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır
static GetConsumptionQuantity()Tüketim dosyası boyutunu alır
static ResetMeteredKey()Önceki kurulum lisansını kaldırır
static SetMeteredKey(string, string)Tarifeli genel ve özel anahtarı ayarlar

Örnekler

Bu örnekte, ölçülü genel ve özel anahtar ayarlanmaya çalışılacaktır.

[C#]

Metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Ayrıca bakınız