PrecisionModel.Exact

PrecisionModel.Exact property

Kesin kesinlik modelini döndürür. Kesin kesinlik modeline göre, çift değerdeki tüm basamaklar anlamlıdır.

public static PrecisionModel Exact { get; }

Ayrıca bakınız