Exact

PrecisionModel.Exact property

Tam bir kesinlik modeli döndürür. Tam kesinlik modeline göre, bir çift değerdeki tüm rakamlar anlamlıdır.

public static PrecisionModel Exact { get; }

Ayrıca bakınız