Class DOMNameAttribute

DOMNameAttribute class

Καθορίζει το επίσημο όνομα αντικειμένου DOM όπως ορίζεται από το W3C.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNameAttribute : Attribute

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
DOMNameAttribute(string)Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουDOMNameAttribute τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Name { get; }Παίρνει το όνομα DOM.

Δείτε επίσης