Class DOMTreatNullAsAttribute

DOMTreatNullAsAttribute class

Υποδεικνύει ότι το null της τιμής μέλους θα αντιμετωπίζεται ως καθορισμένη τιμή.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMTreatNullAsAttribute : Attribute

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
DOMTreatNullAsAttribute(Type, object)Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουDOMTreatNullAsAttribute τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Type { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την τιμή του τύπου.
Value { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την τιμή.

Δείτε επίσης