Interface ICSSCharsetRule

ICSSCharsetRule interface

Η διεπαφή CSSCharsetRule αντιπροσωπεύει έναν κανόνα @charset σε ένα φύλλο στυλ CSS. Η τιμή του χαρακτηριστικού κωδικοποίησης δεν επηρεάζει την κωδικοποίηση δεδομένων κειμένου στα αντικείμενα DOM. αυτή η κωδικοποίηση είναι πάντα UTF-16. Μετά τη φόρτωση ενός φύλλου στυλ, η τιμή του χαρακτηριστικού κωδικοποίησης είναι η τιμή που βρίσκεται στον κανόνα @charset. Εάν δεν υπήρχε @charset στο αρχικό έγγραφο, τότε δεν δημιουργείται κανένα CSSCharsetRule. Η τιμή του χαρακτηριστικού κωδικοποίησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειξη για την κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στη σειριοποίηση του φύλλου στυλ.

public interface ICSSCharsetRule : ICSSRule

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Encoding { get; set; }Οι πληροφορίες κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον κανόνα @charset.

Δείτε επίσης