Interface ICSSImportRule

ICSSImportRule interface

Η διεπαφή CSSImportRule αντιπροσωπεύει έναν κανόνα @import μέσα σε ένα φύλλο στυλ CSS. Ο κανόνας @import χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κανόνων στυλ από άλλα φύλλα στυλ.

public interface ICSSImportRule : ICSSRule

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Href { get; }Η θέση του φύλλου στυλ που θα εισαχθεί. Το χαρακτηριστικό δεν θα περιέχει τον προσδιοριστή “url(…)” γύρω από το URI.
Media { get; }Μια λίστα τύπων μέσων για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το φύλλο στυλ.
StyleSheet { get; }Το φύλλο στυλ που αναφέρεται από αυτόν τον κανόνα, εάν έχει φορτωθεί. Η τιμή αυτού του χαρακτηριστικού είναι μηδενική εάν το φύλλο στυλ δεν έχει φορτωθεί ακόμη ή εάν δεν θα φορτωθεί (π.χ. εάν το φύλλο στυλ είναι για τύπο μέσου που δεν υποστηρίζεται από τον παράγοντα χρήστη).

Δείτε επίσης