Interface ICSSMediaRule

ICSSMediaRule interface

Η διεπαφή CSSMediaRule αντιπροσωπεύει έναν κανόνα @media σε ένα φύλλο στυλ CSS. Ένας κανόνας @media μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οριοθέτηση κανόνων στυλ για συγκεκριμένους τύπους μέσων.

public interface ICSSMediaRule : ICSSRule

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
CSSRules { get; }Μια λίστα με όλους τους κανόνες CSS που περιέχονται στο μπλοκ πολυμέσων.
Media { get; }Μια λίστα τύπων μέσων για αυτόν τον κανόνα.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
DeleteRule(long)Χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ενός κανόνα από το μπλοκ πολυμέσων.
InsertRule(string, long)Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός νέου κανόνα στο μπλοκ πολυμέσων.

Δείτε επίσης