Interface ICSSRuleList

ICSSRuleList interface

Η διεπαφή CSSRuleList παρέχει την αφαίρεση μιας διατεταγμένης συλλογής κανόνων CSS.

public interface ICSSRuleList : IEnumerable<ICSSRule>

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Item { get; }Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ενός κανόνα CSS με τη μέθοδο item() (http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Style/css.html#CSS-CSSRuleList). Η σειρά σε αυτήν τη συλλογή αντιπροσωπεύει τη σειρά των κανόνων στο φύλλο στυλ CSS. Εάν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον αριθμό των κανόνων στη λίστα, επιστρέφει null.
Length { get; }Ο αριθμός των κανόνων CSS στη λίστα. Το εύρος των έγκυρων δεικτών θυγατρικών κανόνων είναι από 0 έως μήκος-1 συμπεριλαμβανομένου.

Δείτε επίσης