Interface ICSSUnknownRule

ICSSUnknownRule interface

Η διεπαφή CSSUnknownRule αντιπροσωπεύει έναν κανόνα at-rule που δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον παράγοντα χρήστη.

public interface ICSSUnknownRule : ICSSRule

Δείτε επίσης