Interface ICSSValueList

ICSSValueList interface

Η διεπαφή παρέχει την αφαίρεση μιας διατεταγμένης συλλογής τιμών CSS.

public interface ICSSValueList

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Item { get; }Η μέθοδος επιστρέφει τοCSSValue στο καθορισμένο ευρετήριο. http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Style-20001113/css.html#CSS-CSSValueList
Length { get; }Ο αριθμός των CSSValues στη λίστα.

Δείτε επίσης