Interface IDocumentCSS

IDocumentCSS interface

Αυτή η διεπαφή αντιπροσωπεύει ένα έγγραφο με προβολή CSS.

public interface IDocumentCSS : IDocumentStyle

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
GetOverrideStyle(Element, string)Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάκτηση της δήλωσης στυλ παράκαμψης για ένα καθορισμένο στοιχείο και ένα καθορισμένο ψευδοστοιχείο.

Δείτε επίσης