Interface IDocumentStyle

IDocumentStyle interface

Η διεπαφή DocumentStyle παρέχει έναν μηχανισμό με τον οποίο μπορούν να ανακτηθούν τα φύλλα στυλ που είναι ενσωματωμένα σε ένα έγγραφο. Η προσδοκία είναι ότι μια παρουσία της διεπαφής DocumentStyle μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας μεθόδους casting ειδικά για δέσμευση σε μια παρουσία της διεπαφής Document.

public interface IDocumentStyle

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
StyleSheets { get; }Μια λίστα που περιέχει όλα τα φύλλα στυλ ρητά συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε ένα έγγραφο. Για έγγραφα HTML, αυτό περιλαμβάνει εξωτερικά φύλλα στυλ, που περιλαμβάνονται μέσω του στοιχείου HTML LINK και ενσωματωμένα στοιχεία STYLE.

Δείτε επίσης