ErrorEvent.ErrorEvent

ErrorEvent(Exception)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουErrorEvent τάξη.

public ErrorEvent(Exception exception)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
exceptionExceptionΗ εξαίρεση.

Δείτε επίσης


ErrorEvent(IDictionary<string, object>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουErrorEvent τάξη.

public ErrorEvent(IDictionary<string, object> eventInitDict)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
eventInitDictIDictionary`2Το αντικείμενο αρχικοποίησης συμβάντος.

Δείτε επίσης