Event.StopPropagation

Event.StopPropagation method

ΤοStopPropagation χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτρέπει την περαιτέρω διάδοση ενός συμβάντος κατά τη ροή συμβάντων.

public void StopPropagation()

Παρατηρήσεις

Εάν αυτή η μέθοδος καλείται από οποιαδήποτεIEventListener το συμβάν θα σταματήσει να διαδίδεται μέσω του δέντρου. Το συμβάν θα ολοκληρώσει την αποστολή σε όλους τους ακροατές στο τρέχονIEventTarget πριν σταματήσει η ροή συμβάντος. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ροής συμβάντων.

Δείτε επίσης