FocusEvent.FocusEvent

FocusEvent(string)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουFocusEvent τάξη.

public FocusEvent(string type)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
typeStringΟ τύπος εκδήλωσης.

Δείτε επίσης


FocusEvent(string, IDictionary<string, object>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουFocusEvent τάξη.

public FocusEvent(string type, IDictionary<string, object> eventInitDict)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
typeStringΟ τύπος εκδήλωσης.
eventInitDictIDictionary`2Το λεξικό προετοιμασίας συμβάντος.

Δείτε επίσης