KeyboardEvent.KeyboardEvent

KeyboardEvent(string)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουKeyboardEvent τάξη.

public KeyboardEvent(string type)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
typeStringΟ τύπος εκδήλωσης.

Δείτε επίσης


KeyboardEvent(string, IDictionary<string, object>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουKeyboardEvent τάξη.

public KeyboardEvent(string type, IDictionary<string, object> eventInitDict)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
typeStringΟ τύπος εκδήλωσης.
eventInitDictIDictionary`2Το λεξικό προετοιμασίας συμβάντος.

Δείτε επίσης