MouseEvent.MouseEvent

MouseEvent(string)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουMouseEvent τάξη.

public MouseEvent(string type)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
typeStringΟ τύπος εκδήλωσης.

Δείτε επίσης


MouseEvent(string, IDictionary<string, object>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουMouseEvent τάξη.

public MouseEvent(string type, IDictionary<string, object> eventInitDict)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
typeStringΟ τύπος εκδήλωσης.
eventInitDictIDictionary`2Το λεξικό προετοιμασίας συμβάντος.

Δείτε επίσης