Class SVGAnimatedNumber

SVGAnimatedNumber class

Χρησιμοποιείται για χαρακτηριστικά βασικού τύπου αριθμού που μπορούν να κινηθούν.

public class SVGAnimatedNumber : SVGAnimatedValue<float>

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
virtual AnimVal { get; }
BaseVal { get; set; }

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
Dispose()Απελευθερώνει μη διαχειριζόμενους και - προαιρετικά - διαχειριζόμενους πόρους.
virtual GetPlatformType()Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάκτηση αντικειμένου ECMAScriptType .
override ToString()Επιστρέφει αString που αντιπροσωπεύει αυτήν την περίπτωση.

Δείτε επίσης