Class SVGTransformList

SVGTransformList class

Αυτή η διεπαφή ορίζει μια λίστα αντικειμένων SVGTransform.

public class SVGTransformList : SVGListBase<SVGTransform>

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
SVGTransformList()Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουSVGTransformList τάξη.
SVGTransformList(IEnumerable<SVGTransform>)Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουSVGTransformList τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Item { get; set; }
Length { get; }
NumberOfItems { get; }

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
AppendItem(SVGTransform)
Clear()
Dispose()Απελευθερώνει μη διαχειριζόμενους και - προαιρετικά - διαχειριζόμενους πόρους.
GetEnumerator()
GetItem(ulong)
virtual GetPlatformType()Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάκτηση αντικειμένου ECMAScriptType .
Initialize(SVGTransform)
InsertItemBefore(SVGTransform, ulong)
RemoveItem(ulong)
ReplaceItem(SVGTransform, ulong)
override ToString()Επιστρέφει αString που αντιπροσωπεύει αυτήν την περίπτωση.

Δείτε επίσης