Interface IXPathNamespace

IXPathNamespace interface

Η διεπαφή XPathNamespace επιστρέφεται από τις διεπαφές XPathResult για να αναπαραστήσει τον τύπο κόμβου χώρου ονομάτων XPath που λείπει από το DOM.

public interface IXPathNamespace

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
OwnerElement { get; }ΤοElementστον οποίο ο χώρος ονομάτων ήταν σε εμβέλεια όταν ζητήθηκε. Αυτό δεν αλλάζει σε έναν επιστρεφόμενο κόμβο χώρου ονομάτων, ακόμα κι αν το έγγραφο αλλάξει όπως ώστε ο χώρος ονομάτων να βγει εκτός πεδίου εφαρμογής σε αυτό το στοιχείο και αυτός ο κόμβος να μην βρίσκεται πλέον εκεί από το XPath.

Δείτε επίσης