Element.HasAttributeNS

Element.HasAttributeNS method

Επιστρέφει true όταν ένα χαρακτηριστικό με ένα δεδομένο τοπικό όνομα και ένα URI χώρου ονομάτων καθορίζεται σε αυτό το στοιχείο ή έχει μια προεπιλεγμένη τιμή, αλλιώς false.

public bool HasAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
namespaceURIStringΤο URI του χώρου ονομάτων.
localNameStringΌνομα του τοπικού.

Επιστρεφόμενη Αξία

αληθής εάν [έχει χαρακτηριστικό NS] [το καθορισμένο URI χώρου ονομάτων]; σε διαφορετική περίπτωση,ψευδής .

Δείτε επίσης