Element.SchemaTypeInfo

Element.SchemaTypeInfo property

Οι πληροφορίες τύπου που σχετίζονται με αυτό το στοιχείο.

public TypeInfo SchemaTypeInfo { get; }

Αξία περιουσίας

Οι πληροφορίες τύπου σχήματος.

Δείτε επίσης